ประเทศไทยLogo Aromatech
| | |

เอเชีย

หน่วยธุรกิจประเทศไทย

blockquote picto blanc

สำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดอาเซียน เป็นบริษัทฯสัญชาติฝรั่งเศลแห่งแรกที่ผลิตกลิ่นในเอเชีย

2003
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.
ส่งออกมากกว่า
15
ประเทศ ทั่วโลก
มีกำลังผลิตอยู่ที่
1500
ตันต่อปี

บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีที่ตั้งสำนักงานและโรงงานผลิต อยู่ที่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญในการเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในไทยและภูมิภาคอาเซียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด ได้ย้ายสำนักงานและโรงงานผลิตไปที่นิคมอุตสาหกรรมโครงการ TIP8 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสากรรมดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ จึงทำให้ที่ตั้งใหม่นี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของภาคการผลิต ขนส่งและกระจายสินค้าที่มีศักยภาพ

ส่งผลให้บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด มีความพร้อมทางการผลิตที่มากยิ่งขึ้นโดยสามารถรองรับกำลังการผลิตสูงถึง 1,000 ตันต่อปี

Aromatech Business Units in Thailand

ที่ตั้ง


บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด มีฐานลูกค้าครอบคลุมหลากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนติดต่อเรา

ความเชี่ยวชาญและการรับรอง


ความเชี่ยวชาญและการรับรองมาตรฐาน

บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการระบบภายในโรงงานไม่ว่าจะเป็น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย รวมถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับระบบคุณภาพ ได้แก่ FSSC 22000, GHP, HACCP, ISO 22000 นอกจากนี้บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทยยังได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Halal และ Kosher            

    Logo FSSC 22000         

บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในผลิตและจัดจำหน่ายเฟลเวอร์สหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานผู้ผลิต นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้และตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในแง่กฎหมายอาหารระหว่างประเทศและภายในประเทศ สินค้าของเราประกอบด้วย กลิ่นธรรมชาติ กลิ่นเลียนแบบธรรมชาติและกลิ่นสังเคราะห์ แบบผงหรือแบบเหลวที่มีให้เลือกทั้งละลายได้ดีในน้ำหรือน้ำมัน รวมถึงอิมัลชั่นและสเปรย์ดรายอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


20 Jan 2023

Environment Protection Project

Environment Protection Project

“นอกจากนี้ บริษัท อโรมาเทค ประเทศไทย  ยังให้ความสำคัญในการร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ละแวกใกล้เคียง โดยในปี2565นี้ ทางบริษัท เริ่มต้นให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการเก็บขยะตามชาดหาดและปลูกป่าชายเลน

20 Jan 2023

Scholarship Donation

Scholarship Donation

“บริษัท อโรมาเทค ประเทศไทย  มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดูแลและรับผิดชอบสังคม สำหรับปี2565 ทางบริษัทจัดโครงการCSRให้มีการบริจาคทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ของมูลนิธิยุวพัฒน์”

20 Jan 2023

Internal team building activities

Internal team building activities

“บริษัท อโรมาเทค ประเทศไทย มีนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีภายในองค์กร เช่นTeam building และouting นอกจากนั้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานก็เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเช่นRM Training  การเยี่ยมชมงานThailand lab เพื่อก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น”
See all our news

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ


อโรมาซีเล็ค ประเทศไทย


Aroma Select ประกอบไปด้วยเฟลเวอร์สต่างๆที่ถูกพัฒนาเป็นอย่างดีจากแผนก R&I laboratories จนมีโปรไฟล์ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างของตลาดผู้บริโภค

เฟลเวอรส์แต่ละโปรไฟล์ถูกคัดเลือกมาจากการศึกษาในสูตรและ profile organoleptic ราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด รวมถึง recommended dosage เพื่อให้สอดคล้องกับ application ที่หลากหลาย

Café présenter à côté d'un sac de grains de café

ความหลากหลายในกลิ่นกาแฟ


เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในตลาดของกลิ่นกาแฟ บริษัท อโรมาเทค เฟลเวอร์ส ประเทศไทย จำกัด จึงได้พัฒนาความหลากหลาย เกียวกับเฟลเวอร์ใหม่ๆ สำหรับกลิ่นกาแฟในแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์ด้านรสชาติได้อย่างเหมาะสม

ที่กำลังได้รับความนิยม

น้ำตาลน้อยลง 2 ต่อ 1 ในรสชาติ


นวัตกรรมที่พัฒนาโดย บริษัท อโรมาเทค ประเทศไทย โดยใน 1 เฟลเวอร์ส สามารถนำเสนอ 2 วิธีในการแก้ปัญหา คือ 1) ลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ และ 2) เสริมรสชาติและช่วยทำให้ความหวานคงอยู่ยาวนาน.

ร่วมงานกับอโรมาเทค ประเทศไทย

ติดต่อเรา


    Which department do you want to contact ?

    Our other business units & partners in the world...

    Europe

    Africa

    America